Intro

Werner Cuvelier (° 1939) is een pionier van de Concept Art in België. Sinds de jaren zestig werkt hij aan een rijk oeuvre, dat vaak vertrekt van het – schijnbaar objectief – ordenen, catalogeren en inventariseren van allerlei feiten en gegevens.

Hoewel zijn werk er vormelijk homogeen uitziet, zijn er binnen zijn œuvre twee grote tendensen te onderscheiden. Enerzijds maakt Cuvelier ‘diagramwerk’ gebaseerd op statistieken en data die hij verzamelt, vanuit zijn drang om te ordenen en gevoed door zijn passie voor geschiedenis en wetenschap. Anderzijds creëert de kunstenaar – eveneens geometrisch – werk,  dat resulteert uit vormelijke verwerkingen van zijn levenslang onderzoek naar de Gulden Snede. Vanuit deze twee totaal verschillende invalshoeken ontstaan schilderijen, beelden, maar ook schetsboeken en notities, die zijn eindeloze zoektocht naar wetmatigheden in beeld brengen.